Specijalna bolnica Jelena

Naziv

Specijalna bolnica Jelena 

Telefon

+387 51 324 310 Fax 324 312 

Adresa

Jovana Dučića 47 

E-mail

info@jelenamedico.com 

Internet

www.jelenamedico.com 

Mjesto

Banjaluka 


Djelatnosti

Zdravstvena ustanova Jelena pruža najsavremenija znanja u očuvanju zdravlja i ljepote žene od puberteta do menopauze.


O nama

Ginekološka ordinacija Jelena vlasnik dr. Milovana Milića ginekologa ispunila je uslove u pogledu prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvenih djelatnosti, 23.05.1997g. sa rješenjem tadašnjeg ministra prof. dr Mirka Šošića i počela sa radom u Banjaluci u ulici F.G. Lorke 11.

U skromnom prostoru od 40m2, radilo su u dvije smjene, neizmjenično dr Milovan Milić i dr Vesna Ćurić gin. sa sestrama Verom Djukić, Božicom Mirković i Marijom Jekić. U proteklih 6 godina pregledano je više hiljada pacijentica, pri čemu je godišnje otkriveno od 8-20 karcinoma ženskih organa, najčešće karcinoma grla materice i jajnika. Karcinomi su u početku otkriveni u svim stadijima razvoja , pa i u zapuštenim- uznapredovanim stadijima gdje se teško moglo pomoći i uz svu raspoloživu medicinsku pomoć. Sa ponosom možemo reći da kako su godine prolazile broj zapuštenih slučajeva se smanjivao, tako da smo u prošloj godini u našoj ordinaciji otkrili 9 karcinoma i svi su otkriveni u početnom stadiju , blagovremeno zbrinuti i sa ponosom možemo reći da smo toliko spasili života.

Kabinet za zaštitu trudnica na čelu sa dr Vesnom Ćurić je pomogao mnogim majkama da na svijet donesu zdravu i za život sposobnu djecu, a otkrivene anomalije da se na vrijeme prepoznaju, odstrane ili zbrinu.
Riješenjem sadašnjeg ministra dr Marina Kvaternika od 11.06.2003.g.prelazimo u ulicu Jovana Dučića 47 u deset puta veći prostor, koi se sada sastoji od 5 ambulanti:
-kabineta za mamografiju
-kabineta za UZ
-kabineta za fizikalni tretman
-operacione sale sa vrhunskom opremom za videolaparaskopiju
-histeroskopiju
-bolesničkim sobama
-laboratoriom

I pored svega nabrojanog naše najveće bogatstvo je tim ljekara specijalista hirurga, estetskih hirurga, torakalnih hirurga, rendgenoeoga, internista, fizijatara-reumatologa, urologa, neurologa, sa kojim najkraćim putem stižemo do cilja.
Sa ovim kadrom, prostorijom i opremom smo zaokružili zacrtani cilj da možemo na jednom mijestu pružiti vrhunsku zdravstvenu zaštitu pacijentu.